BUCA’YA GENEL BİR BAKIŞ 

Genel Durum
İzmir’in en kalabalık ilçesi olan Buca’nın nüfusu 522 bin 404 kişiden oluşuyor. Kentte demografik yapının büyük çoğunluğunu öğrenciler, geri kalan kısmın ağırlığını ise sosyo-ekonomik statü açısından alt düzeyde yer alan yurttaşlar oluşturuyor.
Buca’da nüfusun yüzde 34’ü genç. Buna ek olarak yüz binin üzerinde yüksek öğrenim öğrencisi ilçede bulunan üniversitelerde öğrenim görüyor.

Yaş Grupları
0-4 yaş arası çocukların toplam nüfusa oranı yüzde 5 ve sayıları 28 bin. Okul çağındaki çocuklar nüfusun yüzde 20’si oranında ve 105 bin kişiden oluşuyor.

Kentteki yaşlı nüfusu yüzde 14, en yüksek oran ise yüzde 66 ile yetişkinlere ait ve yetişkinlerin yüzde 71’ini “çalışan yoksullar” olarak nitelendiriyoruz.

Eğitim Durumu
Buca’da yaşayanların yüzde 10’u hiç okula gitmemiş. Yüzde 71’i; ilkokul, ortaokul ve lise mezunu. Üniversite kenti olan kentte yaşayan lisans ve üzeri seviyede eğitimli kişilerin genel nüfusa oranı ise yalnızca yüzde 19. Bu göstergeler, Buca’nın eğitim seviyesi düşük bir kent olduğu sonucuna dikkat çekiyor.

Göç
Buca, İzmir’in en çok göç alan ilçelerinden biri. “Nüfusa kayıtlı olunan il” verileri incelendiğinde, kentte yaşayanların yalnızca yüzde 28’ini “İzmirliler” oluşturuyor. En fazla göç aldığı iller ise Manisa, Konya, Erzurum, Mardin, Kars, Diyarbakır, Sivas ve Aydın.

Buca’nın Sorunları

Buca’nın temel sorunlarını göç, asayiş, madde bağımlılığı ve yoksulluk olarak sıralayabiliriz. Nüfusun büyük çoğunluğu mavi yaka ve günlük işlerde çalışanlardan oluşuyor. Kent, nüfus yoğunluğunu kaldıracak istihdam yeterliliğine sahip olmadığından, emekçiler ağırlıklı olarak ilçe dışında çalışıyor.

Plansız iç göç, çarpık kentleşme, alt yapı eksikliği, eğitim seviyesinin düşük olması, derinleşen yoksulluk kentin çözülmesi gereken en önemli sorun başlıkları.

Ayrıca Buca’da, Türkiye’nin neredeyse çeyrek asırdır maruz kaldığı kötü hükûmet yönetimi nedeniyle oluşan çalışan ve öğrenci yoksulluğunun katlanmış durumda.

Buca’nın Temel Sorunları

YOKSULLUK

NİTELİKSİZ YAPI STOĞU

ZEMİN KAPLAMASI

TEMİZLİK

MADDE BAĞIMLILIĞI

SOKAK GÜVENLİĞİ

ÖĞRENCİ BARINMASI

YEŞİL ALAN EKSİKLİĞİ

KANALİZASYON

Buca, Türkiye’nin pek çok il ve ilçesinden daha büyük nüfus yapısı (2022 yılı nüfus sayımına göre 522.404)

Buca nasıl bir belediye başkanı istiyor?

BUCA Belediye Başkanı’nı siz belirleyecek olsanız hangi görüşten birini belediye başkanı yapardınız?

*Boğaziçi Veri Araştırma Şirketi 2023 Kasım – Buca araştırması.