Buca 2024 – Yeni Nesil Yerel Yönetim

Değerli Bucalılar,

Bucamızın yönetimine aday olurken sizinle önce yönetim anlayışımızı paylaşmalıyım. Cumhuriyetimizin ve Buca Belediyemizin ikinci yüzyılında, kentleri çağa yakışır bir anlayış ile yönetmek artık bir zorunluluk. Buca, nüfus açısından ülkemizin kırk ilinden daha büyük. Böyle bir kenti, tek kişinin aklıyla yönetmek hiç mantıklı olmaz. Kentimizi tüm çağdaş iletişim araçlarını kullanarak birlikte yönetmemiz, Buca’nın potansiyelini ortaya çıkarmamıza ve kenti yatırımcılar, akademisyenler ve gençler için müthiş bir çekim merkezine dönüştürmemize aracılık edecek. Bu yüzden Buca’nın yönetimine “Sen de katıl!” diyor ve sizi bu yolculuğa davet ediyorum.

Buca Belediyesi “Kurumsal” anlayış ile yönetilecek. Dört temel ilkemiz olacak:

EŞİTLİK

Kent halkının tüm bireylerine karşı eşit davranılacak. Dezavantajlı kesimler başta olmak üzere tüm bireylerin korunmasını ve haklarının gözetilmesini sağlayacağız.

ŞEFFAFLIK

Belediyemiz; kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımında bulunacak.

HESAP VERİLEBİLİRLİK

Kent halkı belediye yönetiminin performansını dijital katılımcılık yöntemleri ile bağımsız bir şekilde değerlendirecek ve belediye yönetimi hesap verebilir olacak.

SORUMLULUK

Belediye yönetimi görevlerini yerine getirirken kente, doğaya, tarihe ve emeğe saygılı hareket edecek.

SürdürüleBİLİR Kalkınma

Yoksulluğun sona erdirilmesi, doğanın korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barış yolunda çalışacağız. Stratejik planımızı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile hizalayacak ve hedeflerimizin takipçisi olacağız.

Beledİye 4.0

Proaktif bir yönetim ile geleceği bugünden tasarlayacak, Web 4.0 olanaklarını kullanarak belediye hizmetlerine erişimi en üst düzeye çıkaracak, hizmetleri ve yatırımları birlikte tasarlayacak ve ortaya koyduğumuz değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.

YeRİnden Yönetİm

Yerinden yönetim anlayışını mahalle düzeyine indirgeyerek kenti mahalle muhtarları ile yöneteceğiz. Bu kapsamda muhtarlık binalarımızda bir belediye çalışanı bulunacak, halkın görüş, öneri ve şikâyetlerini doğrudan belediyemize ulaştıracak ve çözüm sürecini takip edecek. Özellikle temizlik, park, veterinerlik ve fen işleri konularında muhtarlarımızın daha çok katkı vermesini sağlayacağız.

Yönetim Anlayışı

Buca’nın yönetimine talip olurken; ortaya koyacağımız yönetim anlayışını, sosyal demokrasinin tüm ilkelerini gözeten, partimizin öngördüğü politik pratiklere sıkı sıkıya bağlı, bilimsel yönetişim anlayışının yansıması biçiminde oluşturma zorunluluğunu zemin kabul ettik.
Yönetim anlayışımızı tanımlayan en duru başlık şudur: Sosyal demokrat toplumcu belediyecilik.

Öngördüğümüz idare biçimimizi maddeler hâlinde şöyle anlatabiliriz:
– Kamu yararını her şeyden fazla önceleyen,
– İmar rantı yüksek yerleri halkın kullanımına açan,
– Dezavantajlı grupların yaşamına pozitif etki yapacak projeler üreten ve uygulayan,
– Emekçilerin sendikal hak ve özgürlüklerine duyarlı,
– Dünyanın genelini etkileyen sorunlara hâkim ve bunların yerele nasıl sirayet edeceğini vaktinde saptayıp çözüm üretebilen,
– Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden,
– Akılcı stratejik planlarla gelecek on yılları da düşünerek vizyon belgeleri oluşturan,
– Liyakatli kadrolarla teknokrat ve siyasi idareciler arasında denge kurularak çalışılan,
– Katılımcı demokrasiyi temel alan,
– Şeffaflığı asla terk etmeyen,
– Siyasette topluma örnek oluşturacak başarılara imza atacak ve partimizin merkezî iktidarı için vitrin olacak bir yönetim.

Hiçbir kesimi dışarıda bırakmayarak şekillendireceğimiz yerel yönetim idaresiyle, hükûmetlerin yaklaşık çeyrek asırdır yarattığı tahribatı halkı koruyarak onaracak ve “insanın iyi kötü yaşadığı değil; üretken, sağlıklı ve mutlu yaşayacağı kenti yaratan” bir anlayış tesis edeceğiz.

Bütçeyi ve insan kaynaklarını, aklın ve bilimin gerektirdiği şekilde kullanarak; yoksulluğu yönetmek yerine ortadan kaldırmayı sağlayacak uygulamaları hayata geçireceğiz.

Sosyo-ekonomik statü açısından her gruba nüfuz edecek ve hayata geçirilen sosyal belediyecilik politikasının daha geniş bir toplumsal grup tarafından kabul görmesini mümkün kılacağız.

Böylece alternatif bir siyaset alanının oluşabilmesine katkı sağlayacak, bu alanı Cumhuriyet Halk Partisi adına himaye edecek ve dönem sonunda, Buca’nın hem CHP’nin hem de yönetecek kişiler fark etmeksizin sosyal demokrasinin kalesi hâline gelmesi için gereken ortamı hazırlayacağız.